Ir Mažeikiuose griaus senas bakūžes

Lietuvos Žinios. 1932 04 20. p.4