Skundžiasi, kad suiro prekyba

Lietuvos Žinios. 1932 05 13. p.4