Laisvų kapinių klausimas Kaune

Lietuvos Žinios. 1932 05 21. p.4