Ką remia užsienio liet. remti draugija

Lietuvos Žinios. 1932 05 21. p.5