Prijungti priemiesčiai Kauno miestui brangiai kaštuoja

Lietuvos Žinios. 1932 05 24. p.5