Dėl Panevėžio-Saldutiškio geležinkelio atsiklausiama valst. tarybos nuomonės

Lietuvos Žinios. 1932 05 25. p.5