Miesto sodo salę baigia griauti

Lietuvos Žinios. 1932 05 28. p.4