Auto susisiekimas Lietuvoje

Lietuvos Žinios. 1932 05 31. p.4