Automotrisų judėjimas bus plečiamas

Lietuvos Žinios. 1936 01 04. p.9