Plentas eis Vilniaus gatve

Lietuvos Žinios. 1936 01 08. p.5