Ivinskio g-vėj nėra praėjimo

Lietuvos Žinios. 1936 01 08. p.7