Nereikalingas akmenų aikvojimas

Lietuvos Žinios. 1936 01 09. p.7