Kaip Kaunas auga

Lietuvos Žinios. 1936 01 11. p.9