Latviai greit prisiųs radio siųstuvą Klaipėdą

Lietuvos Žinios. 1936 01 17. p.6