Tariasi dėl atlyginimo už paimtą sklypą stadijono reikalams

Lietuvos Žinios. 1936 01 17. p.6