Savivaldybės ginčas su policija dėl laiptų iš Ožeškienės g-vės į Ukmergės plentą

Lietuvos Žinios. 1936 01 22. p.6