Turėsime autobusus

Lietuvos Žinios. 1936 01 27. p.5