Dėl laiptų ožeškienės gatvėj

Lietuvos Žinios. 1936 01 28. p.6