Kaip Kauno m. savivaldybė projektuoja aprūpinti butais darbininkus

Lietuvos Žinios. 1936 01 28. p.6