Kraustomasi į naujus pašto rūmus

Lietuvos Žinios. 1936 01 28. p.7