Projektuojama steigti aukštąją veterinarijos mokyklą

Lietuvos Žinios. 1936 01 30. p.8