Miesto sodas ar pasivažinėjimo vieta?

Lietuvos Žinios. 1936 01 31. p.5