Gavo milijoną litų paskolos

Lietuvos Žinios. 1932 06 02. p.5