Miesto ūkio tvarkymas

Lietuvos Žinios. 1922 04 04. p.1