„Galybės“ Akc. B-vė

Lietuvos Žinios. 1922 04 07. p.3