Lietuva 1916 m. ir Amerikos delegato į Lietuvą atsiminimai

Naujoji Romuva. 1931 04 26. p.398, 399, 400