Dėl Vilniaus lenkiškumo

Lietuvos Aidas. 1918 02 26. p.2