Rotušės rūmų pataisymas

Lietuvos Žinios. 1922 06 02. p.3