Žinutė apie statybos paskubinimą

Lietuvos Žinios. 1922 06 02. p.3