Žinutė apie Kauno miesto teatro remontą

Lietuvos Žinios. 1922 06 14. p.2