Šaulių namų reikalu

Lietuvos Žinios. 1922 06 18. p.1