Karo muzėjus su Laisvės Varpu

Lietuvos Žinios. 1922 06 18. p.2