Kauno miesto kultūrai pakelti

Lietuvos Žinios. 1922 06 20. p.2, 3