Mickevičiaus slėny

Lietuvos Žinios. 1922 06 21. p.2