Centralinėj miesto ambulatorijoj

Lietuvos Žinios. 1922 07 02. p.3