Taisoma iškabų kalba

Lietuvos Žinios. 1922 07 25. p.1