Pamatiniai dėsniai žemės reformos įstatymui rengti

Lietuva. 1919 04 25. p.4