Iš Susisiekimo Ministerijos darbų ir buties

Lietuva. 1919 05 22. p.1