Miestų atstatymo reikalu

Lietuva. 1919 06 21. p.1