Dėl prostitucijos nebegalima toliau tylėti

Lietuva. 1919 07 31. p.2