Marijampolės apskrities tarybos suvažiavimas

Lietuva. 1919 08 27. p.3