Kelkime Lietuvos pramonę

Kauno naujienos. 1925 11 07. p.3