Apie kelių ir gatvių taisymą

Kauno naujienos. 1925 11 12. p.3