Žinutė apie Juozapavičiaus prospektą Šančiuose

Kauno naujienos. 1925 11 21. p.5