Šančiams suteikta malonė

Kauno naujienos. 1925 11 24. p.4