Žinutė apie Kauno miesto naujakurius

Kauno naujienos. 1926 01 27. p.4