Naujas vienuolynas Kaune

Lietuvos Žinios. 1922 08 20. p.3