Statybos ir technikos darbų paskirstymas

Lietuvos Žinios. 1922 09 07. p.3