Technikos mokykla ar Belaisvių stovykla?

Lietuvos Žinios. 1922 09 26. p.3