Žinutės apie Pasvalį ir Šakius

Lietuva. 1920 02 15. p.8